υπερεργασία

Σωκράτης Βαρδάκης: «Αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία»

Ο νόμος 4488/17 αντικατοπτρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την προστασία των εργαζομένων αλλά και την ενίσχυση…