περιβάλλον

Σωκράτης Βαρδάκης «Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και στην Ελλάδα μόλις πριν λίγες ημέρες, το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, το οποίο ψήφισε η παρούσα Κυβέρνηση, δημιουργεί αρνητικές και απρόβλεπτες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον.»

Σωκράτης Βαρδάκης «Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και στην Ελλάδα μόλις πριν λίγες ημέρες, το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, το οποίο ψήφισε η παρούσα Κυβέρνηση, δημιουργεί αρνητικές και απρόβλεπτες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον.»

Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία της φύσης. Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο…