Ημέρα: 11 Απρίλιος 2021

Συνάντηση για Δασικούς Χάρτες

Συνάντηση για Δασικούς Χάρτες

Είναι θετικό που ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε η ανάρτηση των δασικών χαρτών, καθώς και η δέσμευση του ότι…