Ημέρα: 11 Νοεμβρίου 2020

Σωκράτης Βαρδάκης : «Το 20% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον τουρισμό και η Κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ανακαλύψει τους εποχικά εργαζόμενους»

Σωκράτης Βαρδάκης : «Το 20% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον τουρισμό και η Κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ανακαλύψει τους εποχικά εργαζόμενους»

Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για να σταματήσει η φτωχοποίηση των εποχικά εργαζομένων οι οποίοι δεν επαναπροσλήφθηκαν από τις επιχειρήσεις που εργάζονταν σε τουριστικές περιοχές, ζητούν…