Ημέρα: 2 Οκτωβρίου 2020

Σ. Βαρδάκης: «Η Κυβέρνηση με τις πολιτικές που εφαρμόζει συνεχίζει να αποδυναμώνει και να απαξιώνει τον μοναδικό οργανισμό κοινωνικής ωφέλειας»

Σ. Βαρδάκης: «Η Κυβέρνηση με τις πολιτικές που εφαρμόζει συνεχίζει να αποδυναμώνει και να απαξιώνει τον μοναδικό οργανισμό κοινωνικής ωφέλειας»

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του μοναδικού πλέον φορέα κοινής ωφέλειας της χώρας του Ο.Α.Ε.Δ. συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου και…