Ημέρα: 24 Ιουλίου 2020

Σωκράτης Βαρδάκης «Είναι ανεπίτρεπτο να μένουν εκτός ενιαίων πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικοί, για 3 ευρώ!»

Σωκράτης Βαρδάκης «Είναι ανεπίτρεπτο να μένουν εκτός ενιαίων πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικοί, για 3 ευρώ!»

Συνάντηση με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλο», και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που απορρίφθηκαν από τους πίνακες κατάταξης λόγω «μη καταβολής του παραβόλου των…