Ημέρα: 8 Ιουλίου 2020

“Σε κίνδυνο οι θέσεις των εργαζομένων, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η βιωσιμότητα των φορέων υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ, λόγω μείωσης του κόστους λειτουργίας των Μονάδων Στέγασης για τους αιτούντες διεθνή προστασία”

“Σε κίνδυνο οι θέσεις των εργαζομένων, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η βιωσιμότητα των φορέων υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ, λόγω μείωσης του κόστους λειτουργίας των Μονάδων Στέγασης για τους αιτούντες διεθνή προστασία”

H μείωση του κόστους λειτουργίας των Μονάδων Στέγασης για τους αιτούντες διεθνή προστασία του Προγράμματος ESTIA II, αποτέλεσε αντικείμενο ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων προς…
Σωκράτης Βαρδάκης: «Άλλο ένα χτύπημα από την κυβέρνηση της ΝΔ στο δημόσιο Πανεπιστήμιο, και στους φοιτητές του!»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Άλλο ένα χτύπημα από την κυβέρνηση της ΝΔ στο δημόσιο Πανεπιστήμιο, και στους φοιτητές του!»

Με αφορμή τον έντονο προβληματισμό και την αντίθεση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), αναφορικά με τις νέες «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων…