Ημέρα: 4 Μαρτίου 2020

«Ποιες οι ενέργειές του υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος ΦιλοΔημος ΙΙ;» Ερώτηση 55 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με έμφαση στις προθέσεις υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦιλοΔημος ΙΙ».

«Ποιες οι ενέργειές του υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος ΦιλοΔημος ΙΙ;» Ερώτηση 55 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με έμφαση στις προθέσεις υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦιλοΔημος ΙΙ».

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α Α’ και Β’ Βαθμού», κατέθεσαν στη Βουλή 55…