Ημέρα: 8 Ιανουαρίου 2020

Σωκράτης Βαρδάκης: «Να υπογραφεί άμεσα η μελέτη για τον Ι.Ν. της Παναγίας της Κεραλιμενιώτισσας από την αρχαιολογική Υπηρεσία και να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια, για την αναστήλωση του ναού.»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Να υπογραφεί άμεσα η μελέτη για τον Ι.Ν. της Παναγίας της Κεραλιμενιώτισσας από την αρχαιολογική Υπηρεσία και να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια, για την αναστήλωση του ναού.»

Για τον Ι.Ν. της Παναγίας της Κεραλιμενιώτισσας, αλλά και για τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί για την υπογραφή της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών…