Ημέρα: 9 Σεπτεμβρίου 2019

6,5 χιλιάδες νοικοκυριά επανασυνδέθηκαν με ρεύμα και 24,5 εκ. ευρώ αποπληρώθηκαν στη ΔΕΗ ως αποτέλεσμα της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

6,5 χιλιάδες νοικοκυριά επανασυνδέθηκαν με ρεύμα και 24,5 εκ. ευρώ αποπληρώθηκαν στη ΔΕΗ ως αποτέλεσμα της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση σχετικά με την δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα έδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών,…