Ημέρα: 26 Αυγούστου 2021

Κοινή αναφορά βουλευτών Ηρακλείου για το θέμα της υποστελέχωσης του γραφείου Πυρασφάλειας Ηρακλείου

Κοινή αναφορά βουλευτών Ηρακλείου για το θέμα της υποστελέχωσης του γραφείου Πυρασφάλειας Ηρακλείου

Σε κατάθεση κοινής αναφοράς της επιστολής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ-ΤΑΚ), προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, προχωρήσαμε με τους συναδέλφους βουλευτές…