Σωκράτης Βαρδάκης: «Σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ. Σε οικονομική εξαθλίωση οι ίδιοι και οι οικογένειές τους»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ. Σε οικονομική εξαθλίωση οι ίδιοι και οι οικογένειές τους»

Τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ φέρνουν στη βουλή 45 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μέσω ερώτησης που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Υγείας.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους, η λειτουργία των ΤΑΞΙ κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν διακόπηκε. Επιβλήθηκαν όμως περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας τους, οι οποίοι, παράλληλα με την απουσία μέτρων στήριξης, οδήγησαν τους περισσότερους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ σε οικονομική ασφυξία.

Η Κυβέρνηση έχει αφήσει τον κλάδο στην τύχη του και τα αρμόδια Υπουργεία έπραξαν από ελάχιστα έως και τίποτα για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, οδηγώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους στην ανέχεια.

Σύμφωνα με την Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. και την πρόσφατη επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, η απαγόρευση πλέον του ενός επιβάτη, ακόμα κι αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας χρήσης του συγκεκριμένου μέσου μεταφοράς, γεγονός που οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση των εσόδων των ιδιοκτητών. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα πώς άνθρωποι που διαβιούν στην ίδια οικία, μέλη της ίδιας οικογένειας, αδυνατούν από κοινού να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ΤΑΞΙ.

Επιπρόσθετα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, οι ιδιοκτήτες ταξί έλαβαν μόνο την επιδότηση των 800 ευρώ, ενώ στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής εντάχθηκαν λίγοι εξ αυτών, συγκεκριμένα το 40% από τους 35.000 ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους.

Τα μέλη της ίδιας οικογένειας έρχονται σε στενή επαφή εντός της κοινής οικίας τους, η χρήση του ίδιου μεταφορικού μέσου δεν δημιουργεί περαιτέρω επικινδυνότητα για τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης και οδηγός ΤΑΞΙ είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένος στον ιό συναλλασσόμενος με διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα. Επιπρόσθετα το 60% των ιδιοκτητών ταξί δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη, πλην των 800 ευρώ που δόθηκαν στην αρχή των περιοριστικών μέτρων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς εάν:

📍 Προτίθενται να τροποποιήσουν τη σχετική ΚΥΑ, ώστε να επιτραπεί η μεταφορά πλέον του ενός επιβάτη και μελών της ίδιας οικογένειας με το ίδιο ΤΑΞΙ.
📍 Προτίθενται να προστατεύσουν παράλληλα τον οδηγό με χρηματοδότηση υποχρεωτικής τοποθέτησης προστατευτικού κουβουκλίου στα πρότυπα των προστατευτικών κουβουκλίων οδηγών αστικών λεωφορείων.
📍 Προτίθενται να εξετάσουν τη λήψη οικονομικών μέτρων στήριξης των ιδιοκτητών ταξί, δεδομένης της δραματικής μείωσης των εσόδων τους κατά τους μήνες στη διάρκεια των οποίων ίσχυε καθολικό lockdown.

Authored by: Katerina