Σωκράτης Βαρδάκης: «Πολύ σημαντική η χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων ψαριών»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Πολύ σημαντική η χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων ψαριών»

Με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών θαλαςσίων ειδών, αλλά και τις σημαντικές ανακοινώσεις της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας το αμέσως επόμενο διάστημα ενεργοποιούνται προσκλήσεις για την χρηματοδότηση δράσεων στα πλαίσια της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (λεοντόψαρο και λαγοκέφαλο), όπως η χαρτογράφηση τους, µελέτες για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης τους αλλά και δράσεις για την πρόληψη εµφάνισης, τον έλεγχο ή την εξάλειψη τους. Τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση και η εξάπλωση εισβολικών χωροκατακτητικών ειδών, όπως το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο, έχουν επιφέρει σημαντικές ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Κρήτης και δυσχεραίνουν την ήδη δύσκολη καθημερινότητα των αλιέων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 -2020 με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της αλιείας αλλά και των παράκτιων περιοχών.

Είμαι σίγουρος ότι η επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων και υλοποίησης των δράσεων του Ε.Π. θα συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί η ιδιαίτερη σημασία του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 για τον νομό Ηρακλείου, αφού για πρώτη φορά είναι επιλέξιμες περιοχές του για δράσεις στα πλαίσια του Leader Αλιείας. Συγκεκριμένα στις παράκτιες περιοχές της Μεσαράς θα χρηματοδοτηθούν δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα του τομέα, δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και δράσεις που προωθούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή των παράκτιων περιοχών.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα με προϋπολογισμό 3,9 εκατ. από το ΕΠΑΛΘ και θα συμβάλλει όχι μόνο στην βιωσιμότητα του τομέα, αλλά και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης στις αλιευτικές και παράκτιες περιοχές της Μεσαράς.»

Authored by: sokratis