Σωκράτης Βαρδάκης: «Παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ μέχρι 31.03.2018»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ μέχρι 31.03.2018»

Παράταση στη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την 31.03.2018, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Βαρδάκης είχε θίξει το ζήτημα της ανάγκης για παράταση της θητείας του ΔΣ μέσω επίκαιρης ερώτησης του προς την αρμόδια Υπουργό Εργασίας δεδομένου ότι ο Ο.Μ.Ε.Δ. αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας, ένα πεδίο συνεννόησης και εξεύρεσης λύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Ο κ. Βαρδάκης είχε καταστήσει σαφές ότι αφότου έληξε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Μ.Ε.Δ., δεν είχε αναλάβει νέο Δ.Σ., με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία, να μην μπορούν να εκδοθούν διαιτητικές αποφάσεις, κυρώσεις για Μεσολάβηση, Διαιτησία και γενικά να μην μπορεί να διεκπεραιωθεί κανένα θέμα. Κατά συνέπεια η εμπλοκή στη λειτουργία του ΟΜΕΔ προκαλούσε πολλά προβλήματα κυρίως σε εργαζόμενους αλλά και επιχειρήσεις.

Με την εν λόγω Υπουργική τροπολογία δίνεται μια σύντομη παράταση στη θητεία του ΔΣ προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα για την λειτουργία του ΟΜΕΔ.

Επιπλέον στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας έγινε δεκτή τροπολογία που αφορά στην Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Με αυτή τη διάταξη δίνεται μια λύση στο πρόβλημα της πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων στους Ειδικούς Επιθεωρητές. Ειδικότερα όπως έχει το οργανόγραμμα σήμερα, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που είναι για προϊσταμένους διεύθυνσης και συγκεκριμένες θέσεις για προϊσταμένους τμημάτων. Λόγω της αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης, διότι δεν υπάρχει ο επαρκής αριθμός προσώπων με τα προσόντα που αντιστοιχούν σε έναν διευθυντή, μένουν κενές, ακάλυπτες οργανικές θέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, των Ειδικών Επιθεωρητών.

Ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ αναγκαίο και υπάρχουν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες για να λειτουργήσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ιδίως τώρα κατά την τουριστική περίοδο με τους εκτεταμένους ελέγχους που διεξάγει, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της κατανομής μεταξύ προϊσταμένων διεύθυνσης και προϊσταμένων τμημάτων, προκειμένου να μπορέσουν να πληρωθούν όλες οι οργανικές θέσεις.

Authored by: sokratis