Σωκράτης Βαρδάκης: «Η κυβέρνηση να σταματήσει να κωλυσιεργεί και να αντιμετωπίσει με την δέσουσα σοβαρότητα το θέμα της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, στους Ο.Τ.Α.»

Σωκράτης Βαρδάκης: «Η κυβέρνηση να σταματήσει να κωλυσιεργεί και να αντιμετωπίσει με την δέσουσα σοβαρότητα το θέμα της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, στους Ο.Τ.Α.»

Τις απαιτούμενες ενέργειες για έκδοση νεότερης Κ.Υ.Α. σχετικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού, θέτουν επί τάπητος με κοινοβουλευτική ερώτηση, από κοινού, προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης, Νεκτάριος Σαντορινιός, Χρήστος  Σπίρτζης.

Μετά την υπ αριθμ 1447/6.5.20 αναφορά του κ. Βαρδάκη για το εν λόγω θέμα, η οποία παραμένει αναπάντητη και λόγω του επείγοντος της κατάστασης, οι βουλευτές επανέρχονται με το ίδιο θέμα, ζητώντας από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς να αντιμετωπίσουν με την δέσουσα σοβαρότητα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, αλλάζοντας τα δεδομένα, όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα, σε όλους τους τομείς. Λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών, αλλά και της καθυστερημένης έναρξης της τουριστικής περιόδου  κρίνεται σκόπιμο να ρυθμιστούν άμεσα θέματα που έχουν ανακύψει και αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ένα μεγάλο θέμα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι αυτό της παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας- αιγιαλού από το Κράτος. Για τους Δήμους της Κρήτης, για παράδειγμα, που κατά το ήμισυ τους είναι παράκτιοι, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό το συγκεκριμένο ζήτημα.

Συγκεκριμένα, η υπ’αριθμ 1636/12.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού έπαυσε να ισχύει, από τις 31/12/2019. Δυστυχώς  μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί νεότερη, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να μην μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε διαδικασία εκμίσθωσης αιγιαλού προς ιδιώτες ή παραχώρησης στις αναπτυξιακές τους εταιρείες για εκμετάλλευση.

Οι κ.κ. Βαρδάκης, Σαντορινιός και Σπίρτζης σημειώνουν ότι οι ΟΤΑ βρίκονται σε δυσχερή κατάσταση, δεδομένης της απώλειας εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, της καθυστερημένης και σε πολλές περιπτώσεις μη λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και της συντετμημένης σε διάρκεια τουριστικής περιόδου. Στις οικονομικές απώλειες των ΟΤΑ προστίθενται και τα ήδη αυξημένα από τα προηγούμενα έτη λειτουργικά έξοδα αναφορικά με τις παραλίες, όπως καθαρισμός και αποκομιδή απορριμμάτων, αποκατάσταση τους μετά την χειμερινή περίοδο, υποδομές ΑΜΕΑ, και κυρίως το τεράστιο οικονομικό κόστος για τη ναυαγοσωστική κάλυψη). Με βάση τα παραπάνω, ο βουλευτές καλούν τους Υπουργούς να προχωρήσουν στις απατούμενες ενέργειες για έκδοση νεότερης Κ.Υ.Α. σχετικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού, καθώς και να εξετάσουν την τροποποίηση ουσιωδών ρυθμίσεων της προγενέστερης και συγκεκριμένα του άρθρου 35 του Ν. 4607/19 αναφορικά με το οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση- εκμίσθωση του αιγιαλού, ώστε αυτό να αποδοθεί στο σύνολό του, στους ΟΤΑ. 

Authored by: sokratis