Στη βουλή οι ανησυχίες και οι προτάσεις των μηχανικών από τον Σωκράτη Βαρδάκη

Στη βουλή οι ανησυχίες και οι προτάσεις των μηχανικών από τον Σωκράτη Βαρδάκη

Την ανησυχία και τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών  και προβλημάτων των επαγγελματιών που είναι ενταγμένοι σε αυτό, αλλά και την άμεση λήψη των επιβεβλημένων από μέρους της πολιτείας, έκτακτων μέτρων  προληπτικής αντιμετώπισης του covid-19, μεταφέρει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης και ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς την λήψη απαραίτητων μέτρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Μιχαήλ Χωραφά, «ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες και η υπολειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου, είναι μεν απολύτως ορθά και αποδεκτά μέτρα, όμως εφόσον η πολιτεία κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος «αναστολής εκτέλεσης του έργου μας», πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ανακύπτουν. Άποψή μας όμως είναι ότι ασχέτως του πότε θα αρθούν τα προληπτικά μέτρα, οι επιπτώσεις που θα έχουν επιφέρει στο εργασιακό καθεστώς και στην οικονομική κατάσταση όλων μας, καθώς και η σώρευση μεγάλου όγκου ανεκτέλεστου (δημόσιου και ιδιωτικού) έργου, θα είναι  τέτοιες που θα ακολουθήσει μια σχετικά μεγάλη περίοδος αδράνειας, ως την πολυπόθητη ομαλοποίηση. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι πέραν των όποιων μέτρων ήδη έχουν ληφθεί, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η απόφαση παράτασης  των προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων, οφείλετε να προχωρήσετε σε επιπλέον ρυθμίσεις που να αφορούν:

– τις καταληκτικές προθεσμίες  που αφορούν τις υποβολές δηλώσεων στις ενεργές μελέτες Κτηματολογίου και  στην διαδικασία διόρθωσης τετραγωνικών. Η παράταση ως τις 30/12 είναι επιβεβλημένη

– την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών.  Ζητούμε σαφή και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας  για τους συναδέλφους μας και το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στα εργοτάξια, που παράλληλα να  διασφαλίζουν  την ορθή κατασκευή. Σε περίπτωση που κριθεί ότι αυτό δεν δύναται να επιτευχθεί, τότε είτε να μπει ανώτατο όριο εργαζομένων εκεί, είτε να ανασταλεί η λειτουργία τους.

– τις καταληκτικές ημερομηνίες της υποχρέωσης έργου των ελεγκτών δόμησης. Επίσης, όσο διαρκεί η παρούσα κατάσταση, οι ελεγκτές πρέπει να αποκτήσουν δικαίωμα άρνησης διεξαγωγής ελέγχου, χωρίς επιβολή ποινής.

– τις προσαυξήσεις που θα προέλθουν από την αδυναμία καταβολής  δόσεων σε κάθε είδους ρύθμιση ή πρόστιμο αναφορικά με τα αυθαίρετα.

– την απαλλαγή των συναδέλφων (και όλων των πληττόμενων κλάδων) από το τέλος επιτηδεύματος για το τρέχον έτος.

– την μετάθεση του χρόνου καταβολής κάθε είδους ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, ληξιπρόθεσμη ή μη, σε χρόνο τουλάχιστον δύο μηνών μετά την λήξη των μέτρων. Η τυχόν έκπτωση για τις εμπρόθεσμες καταβολές ασφαλιστικών οφειλών, να μην αφαιρείται από το ασφαλιστικό εισόδημα, καθόσον αποτελεί έμπρακτη στήριξη της δημόσιας προσπάθειας.

– τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας με χορήγηση βοήθειας στον εργαζόμενο των πληττόμενων κλάδων, χωρίς την ανάγκη  αναστολής της  υπαλληλικής ιδιότητας.

– την διασφάλιση της δυνατότητας  παραγωγής έργου από  τους συναδέλφους εργαζομένους στη  Δημόσια Διοίκηση και τους ΟΤΑ, οι οποίοι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών τους αντιμετωπίζουν σοβαρά  πρόβληματα (τήρηση χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων, αυτοψίες κ.α.).

–  την οριζόντια παράταση όλων των ημερομηνιών που περιλαμβάνονται σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής έργου ή υπηρεσίας μηχανικού, όσον αφορά το ανεκτέλεστο τμήμα του συμφωνηθέντος αντικειμένου, κατά χρόνο δύο μηνών επιπλέον της ισχύος των μέτρων.

-Την επιπλέον τουλάχιστον 3 μηνών παράταση προθεσμίας από την προβλεπόμενη, για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ), προμήθειες  (Φιλόδημος) κ.λ.π.

– Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνει προμήθεια των απαραίτητων μέσων ώστε να ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Συμβούλιο Επίλυσης Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, κλπ) με τηλεδιάσκεψη.

– την παράταση των προθεσμιών που αφορούν τις διαδικασίες διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

– τη δυνατότητα συμμετοχής του ΤΕΕ στον προσδιορισμό του γνωστικού αντικειμένου των εκπαιδευτικών σεμιναρίων  της ψηφιακής αναβάθμισης των συναδέλφων, καθόσον η σχετικά υψηλού επιπέδου κατάρτισή μας στα θέματα τεχνολογίας, επιβάλλει ειδική επεξεργασία της συγκεκριμένης δράσης.

– την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των γραφείων μας. Η δράση οφείλει να κινείται σε δύο άξονες,  την άτοκη χρηματοδότηση ως κεφάλαιο κίνησης ανάλογα με το μέσο οικονομικό αποτέλεσμα τελευταίας διετίας και την αντιμετώπιση του ζητήματος των επιταγών που κυκλοφορούν στην αγορά. Η παράταση των 75 ημερών είναι ορθή ως προσωρινό μέτρο, αλλά δεν μπορεί να δώσει οριστική λύση, καθώς είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα μετακυλύετε σε κάποιες επιχειρήσεις.

Προτείνεται η μετατροπή όλων των επιταγών σε δανειακή σύμβαση τύπου κεφαλαίου κίνησης μεταξύ τραπεζικού ιδρύματος και του εκδότη και άμεση κάλυψη του ποσού από το τραπεζικό ίδρυμα. Θεωρούμε δεδομένο ότι η τράπεζα έκρινε αξιόπιστο τον εκδότη και του παρείχε μπλοκ επιταγών συνεπώς δύναται  να μετατρέψει το χρέος σε χαμηλότοκη σύμβαση. Πιστεύουμε ότι η απαιτούμενη ρευστότητα οφείλει να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και γενικότερα φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Κατανοώντας το εξαιρετικά δυσμενές  περιβάλλον στο οποίο κινείται όλη η χώρα και ότι υπάρχουν κλάδοι που πλήττονται σαφώς περισσότερο από εμάς (επιβολή αναστολής λειτουργίας, επισφαλείς εποχιακές εργασίες κ.α.), σκοπός μας δεν είναι να διεκδικήσουμε περισσότερα από όσα απαιτούνται για την επιβίωση του κλάδου ζητώντας τα απολύτως απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι στην πρώτη γραμμή των ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το σύνολο του προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού)  που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ιδιόμορφου πολέμου.»

Ο κ. Βαρδάκης καλεί μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τους αρμόδιους Υπουργούς, να προβούν στις σχετικές ενέργειες ώστε να προστατευτεί ο συγκεκριμένος κλάδος.

Authored by: sokratis