Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις στο Ηρώο Ολοκαυτώματος στον Αμιρά της Βιάννου

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις στο Ηρώο Ολοκαυτώματος στον Αμιρά της Βιάννου

Authored by: sokratis