Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω & φέρνει εργασιακές «μεταρρυθμίσεις» που καταλύουν κάθε έννοια δικαίου για τους εργαζόμενους

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω & φέρνει εργασιακές «μεταρρυθμίσεις» που καταλύουν κάθε έννοια δικαίου για τους εργαζόμενους

Σ.Βαρδάκης: “Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω & φέρνει εργασιακές «μεταρρυθμίσεις» που καταλύουν κάθε έννοια δικαίου για τους εργαζόμενους”.Το αντεργατικό νομοσχέδιο και οι «μεταρρυθμίσεις» που προωθεί η κυβέρνηση είναι άμεσα συνδεδεμένα ως προϋπόθεση, για την εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο Σωκράτης Βαρδάκης, στο Ράδιο 9.84 και στην Αγγέλα Δουλγεράκη.

Πρώτη φορά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση επί της ουσίας καταργεί τον νόμο «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», (1262/1982).Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τρία εμβληματικά νομοσχέδια για τα εργασιακά επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επεκτασιμότητά τους, τον βάσιμο λόγο απόλυσης, την ηλεκτρονική υποβολή της υπερωριακής απασχόλησης, την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, την καταβολή του μισθού των ιδιωτικών υπαλλήλων σε τραπεζικό λογαριασμό και πολλά άλλα τα οποία σήμερα καταργούνται.

Ο Σωκράτης Βαρδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω και φέρνει εργασιακές «μεταρρυθμίσεις» που καταλύουν κάθε έννοια δικαίου για τους εργαζόμενους, αφού καταργεί το 8ωρο, και την απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση, οδηγεί τους εργαζομένους στη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας, καταργώντας το ρόλο του συνδικαλισμού και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε περίπτωση τηλεργασίας οι εργαζόμενοι αμείβονται με τον βασικό μισθό χωρίς δικαίωμα επιδομάτων και τέλος οι δικαστικές αποφάσεις που θα κρίνουν άκυρη μια απόλυση, δε δεσμεύουν τον εργοδότη σε επαναπρόσληψη.

Authored by: Katerina