Ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας για τα δυσπρόσιτα σχολεία από τον Σωκράτη Βαρδάκη

Ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας για τα δυσπρόσιτα σχολεία από τον Σωκράτη Βαρδάκη

Την επανεξέταση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στις Καμάρες και τα Βορίζια τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στην Υπουργική Απόφαση ως δυσπρόσιτα, ζητάμε ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.

Μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολείων, δεν έχουν συμπεριληφθεί σχολεία σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς το οδικό και το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι προβληματικά.

Συγκεκριμένα, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 7γ, του άρθρου 13, του Ν1351/1983 (56 τΑ΄), οι σχολικές μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ως δυσπρόσιτες «…καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες…»

Στις περιοχές Βορίζια και Καμάρες, λειτουργούν σχολικές μονάδες, απομακρυσμένες από το Ηράκλειο, με μεγάλο υψόμετρο, με ανύπαρκτη συγκοινωνιακή πρόσβαση και με δυσχερή οδική πρόσβαση.

Το Υπουργείο, επιδεικνύει την απαιτούμενη βούληση ώστε να αποκαταστήσει αδικίες που έχουν προηγηθεί και αυτό αποδεικνύεται από τη νέα Υ.Α. στις 13/11/2018 με την οποία αναμοριοδοτήθηκαν επιπλέον σχολικές μονάδες με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν δυσπρόσιτες.

Τόσο οι σύλλογοι εκπαιδευτικών του Νομού Ηρακλείου, όσο και το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, συμμετείχαν στη διαβούλευση για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, βάσει της οποία προέκυψαν τα δυσπρόσιτα σχολεία, ενώ με πρόσφατη επιστολή τους εκπρόσωποι του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων, επισημαίνοντας με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα την ανάγκη για ένταξη των σχολείων Καμαρών και Βοριζίων στην κατηγορία δυσπρόσιτων.

Ο κ. Βαρδάκης όπως και σε παλαιότερη κοινοβουλευτική του παρέμβαση αλλά και σε κατ ιδίαν συνάντηση που είχε γίνει με τον κ. Γαβρόγλου, ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να τροποποιήσει την Απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν ως δυσπρόσιτα τα σχολεία των περιοχών Βορίζια και Καμάρες.

Authored by: sokratis