Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη θέσπιση άδειας ειδικού σκοπού σε μονογονείς και γονείς εκπαιδευτικούς

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη θέσπιση άδειας ειδικού σκοπού σε μονογονείς και γονείς εκπαιδευτικούς

Την θέσπιση άδειας ειδικού σκοπού σε μονογονείς και γονείς εκπαιδευτικούς με τέκνα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, ζητούν με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Εσωτερικών και Υγείας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι βουλευτές, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υιοθετήθηκαν ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4682/2020  και του ν. 4686/2020  προβλέπεται πως κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού ή οι διευκολύνσεις μειωμένου ωραρίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της άδειας ειδικού σκοπού, για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας, η μία χρεώνεται ως κανονική άδεια. Την ειδική άδεια δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων. Επιπλέον, στην περίπτωση της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, ο υπάλληλος υποχρεούται -μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων- να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Η εργασία μπορεί να παρέχεται και σε ώρες πέραν του καθορισμένου ωραρίου.

Ωστόσο, στις ρυθμίσεις αυτές απουσιάζει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που χρήζουν ειδικής φροντίδας, όπως εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών ή που τα τέκνα τους πάσχουν από σοβαρά νοσήματα (πχ: βαριά νοητική στέρηση, αυτισμός) και απαιτείται συνεχής επιτήρηση και φροντίδα για την διαβίωση τους.

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να διασφαλίσουν τους εκπαιδευτικούς  μονογονείς, γονείς και τα τέκνα τους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, θεσπίζοντας  για τους εκπαιδευτικούς αυτούς την άδεια ειδικού σκοπού, χωρίς τις δυσμενείς προϋποθέσεις, όπως μείωση των ημερών αδείας. Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο κ. Βαρδάκης δήλωσε: «Η Πολιτεία σεβόμενη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης του εργαζόμενου οφείλει να μεριμνά για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, οι οποίες θα επιτρέπουν ταυτόχρονα την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς όμως να θίγεται, ούτε κατ’ ελάχιστον, η υγεία του εκπαιδευτικού που ανήκει στην ευπαθή ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών ή που τα τέκνα τους πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Η θέσπιση άδειας ειδικού σκοπού σε μονογονείς και γονείς εκπαιδευτικούς με τέκνα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες παθήσεις και χρήζουν ειδικής φροντίδας, είναι απαραίτητη και η Κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την θεσμοθέτησή της».

Authored by: sokratis