Δεκτή η πρόταση Σωκράτη Βαρδάκη για εξαίρεση των Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ για αλλαγή χρώματος

Δεκτή η πρόταση Σωκράτη Βαρδάκη για εξαίρεση των Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ για αλλαγή χρώματος

            Καμία πλέον υποχρέωση δεν υπάρχει για τους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ για να τροποποιήσουν το χρωματισμό των οχημάτων τους, καθώς με άρθρο που εισήχθη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών», έγινε δεκτή η κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη.

            Στην ερώτηση που είχε υποβάλει ο κ. Βαρδάκης προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στις 17/7/2018, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι άδειες κυκλοφορίας των ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ είναι πολύ λίγες αριθμητικά, ενώ το μεταφορικό έργο που εκτελούν είναι πολύ συγκεκριμένο και μικρό, προκαλώντας στους ιδιοκτήτες αφόρητη δαπάνη. Επίσης, επειδή οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ επιτελούν ένα δύσκολο και ευαίσθητο κοινωνικά έργο, ο κ. Βαρδάκης κάλεσε τον Υπουργό να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης των ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης για ΑμΕΑ από την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Η παραπάνω εξαίρεση της υποκατηγορίας των ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ βρίσκεται στο άρθρο 58 του ψηφισμένου πλέον νόμου.

Authored by: sokratis