Έκτακτη χρηματοδότηση Δήμου Μινώα Πεδιάδος από Υπουργείο Εσωτερικών

Έκτακτη χρηματοδότηση Δήμου Μινώα Πεδιάδος από Υπουργείο Εσωτερικών

Νέα χρηματοδότηση ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ενημέρωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, εγκρίθηκε μετά από αίτηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδος έκτακτη οικονομική ενίσχυση 290.0000 ευρώ για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές του, λόγω των φυσικών καταστροφών από θεομηνίες.            

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

Authored by: sokratis