Έκτακτη ενίσχυση Δήμου Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Έκτακτη ενίσχυση Δήμου Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, μετά από αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Authored by: sokratis